KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共166条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
蒲公英植株中抗氧化成分的测定和比较 期刊论文
中国野生植物资源, 3111, 卷号: 20, 期号: 3, 页码: 18-19
作者:  陆长梅;  芮海云;  张卫明;  吴国荣;  宋宁丽
Adobe PDF(95Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:46/2  |  提交时间:2017/07/21
Olmesartan prevents cardiac rupture in mice with myocardial infarction by modulating growth differentiation factor 15 and P53 期刊论文
出版物, 3111, 期号: 0, 页码: 1-37
作者:  Baihe Chen;  Di Lu;  Yujuan Fu;  Jingwen Zhang;  Xiaobo Huang;  Shiping Cao;  Dingli Xu;  Jianping Bin;  Masafumi Kitakaze;  Qiaobing Huang;  Yulin Liao
Adobe PDF(1769Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:161/1  |  提交时间:2017/07/24
Cardiac Rupture  Olmesartan  P53  Gdf-15  Aldosterone  Myocardial Infarction  
Identifying long-term stable refugia for relict plant species in East Asia (vol 9, 4488, 2018) 期刊论文
NATURE COMMUNICATIONS, 2018, 卷号: 9, 页码: 2
作者:  Tang, Cindy Q.;  Matsui, Tetsuya;  Ohashi, Haruka;  Dong, Yi-Fei;  Momohara, Arata;  Herrando-Moraira, Sonia;  Qian, Shenhua;  Yang, Yongchuan;  Ohsawa, Masahiko;  Hong Truong Luu;  Grote, Paul J.;  Krestov, Pavel V.;  LePage, Ben;  Werger, Marinus;  Robertson, Kevin;  Hobohm, Carsten;  Wang, Chong-Yun;  Peng, Ming-Chun;  Chen, Xi;  Wang, Huan-Chong;  Su, Wen-Hua;  Zhou, Rui;  Li, Shuaifeng;  He, Long-Yuan;  Yan, Kai;  Zhu, Ming-Yuan;  Hu, Jun;  Yang, Ruo-Han;  Li, Wang-Jun;  Tomita, Mizuki;  Wu, Zhao-Lu;  Yan, Hai-Zhong;  Zhang, Guang-Fei;  He, Hai;  Yi, Si-Rong;  Gong, Hede;  Song, Kun;  Song, Ding;  Li, Xiao-Shuang;  Zhang, Zhi-Ying;  Han, Peng-Bin;  Shen, Li-Qin;  Huang, Diao-Shun;  Luo, Kang;  Lopez-Pujol, Jordi
收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2018/12/27
Three new species of the fern genus Arachniodes (Dryopteridaceae) from Vietnam 期刊论文
PHYTOTAXA, 2018, 卷号: 376, 期号: 3, 页码: 126-132
作者:  Ngan Thi Lu;  Zhang, Liang;  Zhou, Xin-Mao;  Gao, Xin-Fen;  Zhang, Li-Bing
收藏  |  浏览/下载:131/0  |  提交时间:2018/12/18
Daklak  Nghean  Quangnam  Southeast Asia  Vietnam  
A global plastid phylogeny uncovers extensive cryptic speciation in the fern genus Hymenasplenium (Aspleniaceae) 期刊论文
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION, 2018, 卷号: 127, 页码: 203-216
作者:  Xu, Ke-Wang;  Zhou, Xin-Mao;  Yin, Qian-Yi;  Zhang, Liang;  Ngan Thi Lu;  Knapp, Ralf;  Thien Tam Luong;  He, Hai;  Fan, Qiang;  Zhao, Wan-Yi;  Gao, Xin-Fen;  Liao, Wen-Bo;  Zhang, Li-Bing
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/27
Asplenium  Cryptic species  Eupolypods II  Fern phylogeny  Pantropical distribution  
First fossils of Zygogynum from the Middle Miocene of Central Yunnan, Southwest China, and their palaeobiogeographic significance 期刊论文
PALAEOWORLD, 2018, 卷号: 27, 期号: 3, 页码: 399-409
作者:  Liang, Xiao-Qing;  Lu, Ping;  Zhang, Jian-Wei;  Su, Tao;  Zhou, Zhe-Kun
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/10/04
Gondwana  Leaf fossil  Middle Miocene  Palaeobiogeography  Southwest China  Zygogynum  
Species Richness of the Family Ericaceae along an Elevational Gradient in Yunnan, China 期刊论文
FORESTS, 2018, 卷号: 9, 期号: 9, 页码: 15
作者:  Wang, Ji-Hua;  Cai, Yan-Fei;  Zhang, Lu;  Xu, Chuan-Kun;  Zhang, Shi-Bao
收藏  |  浏览/下载:85/0  |  提交时间:2018/12/03
Ericaceae  variation partitioning  climate  species-area relationship  mid-domain effect  
First fossils of Zygogynum from the Middle Miocene of Central Yunnan, Southwest China, and their palaeobiogeographic significance 期刊论文
PALAEOWORLD, 2018, 卷号: 27, 期号: 3, 页码: 399-409
作者:  Liang, Xiao-Qing;  Lu, Ping;  Zhang, Jian-Wei;  Su, Tao;  Zhou, Zhe-Kun
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/10/04
Gondwana  Leaf fossil  Middle Miocene  Palaeobiogeography  Southwest China  Zygogynum  
Asplenium serratifolium (Aspleniaceae), a New Fern Species from Central Vietnam Based on Morphological and Molecular Evidence 期刊论文
AMERICAN FERN JOURNAL, 2018, 卷号: 108, 期号: 3, 页码: 65-75
作者:  Xu, Ke-Wang;  Zhang, Liang;  Ngan Thi Lu;  Zhang, Li-Bing
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/12
Asplenium ensiforme  pinnatipartite  fern phylogeny  Quang Tri Province  
Saponins From Paris forrestii (Takht.) H. Li Display Potent Activity Against Acute Myeloid Leukemia by Suppressing the RNF6/AKT/mTOR Signaling Pathway 期刊论文
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2018, 卷号: 9
作者:  Lu, Qin;  He, Yuanming;  Wang, Yuehu;  Gao, Li;  Zheng, Yunjing;  Zhang, Zubin;  Cao, Biyin;  Wang, Qi;  Mao, Xinliang;  Hu, Shaoyan
收藏  |  浏览/下载:90/0  |  提交时间:2018/07/30
Tspf  Rnf6/akt/mtor Signaling Pathway  Acute Myeloid Leukemia  Herbal Medicine  Saponins  Cell Apoptosis  Rnf6