KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共1045条,第1-10条 帮助

  只显示已认领条目
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Phylloporus pruinatus, a new lamellate bolete from subtropical China 期刊论文
PHYTOTAXA, 2018, 卷号: 372, 期号: 3, 页码: 212-220
作者:  Zhao, Kuan;  Zeng, Nian-Kai;  Han, Li-Hong;  Gao, Xiao-Ye;  Liu, Jian-Tao;  Wu, Gang;  Wang, Song-Hua;  Gu, Bing
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/11/12
Boletaceae  phylogeny  taxonomy  
Premnafulvol A: A Diterpenoid with a 6/5/7/3-Fused Tetracyclic Core and Its Biosynthetically Related Analogues from Premna fulva 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2018, 卷号: 20, 期号: 19, 页码: 6314-6317
作者:  Pu, De-Bing;  Du, Bao-Wen;  Chen, Wen;  Gao, Jun-Bo;  Hu, Kun;  Shi, Nan;  Li, Yi-Ming;  Zhang, Xing-Jie;  Zhang, Rui-Han;  Li, Xiao-Nian;  Zhang, Hong-Bin;  Wang, Fei;  Xiao, Wei-Lie
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/11/12
Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment 期刊论文
SCIENCE, 2018, 卷号: 362, 期号: 6410, 页码: 80-+
作者:  Huang, Yuanyuan;  Chen, Yuxin;  Castro-Izaguirre, Nadia;  Baruffol, Martin;  Brezzi, Matteo;  Lang, Anne;  Li, Ying;  Haerdtle, Werner;  von Oheimb, Goddert;  Yang, Xuefei;  Liu, Xiaojuan;  Pei, Kequan;  Both, Sabine;  Yang, Bo;  Eichenberg, David;  Assmann, Thorsten;  Bauhus, Juergen;  Behrens, Thorsten;  Buscot, Francois;  Chen, Xiao-Yong;  Chesters, Douglas;  Ding, Bing-Yang;  Durka, Walter;  Erfmeier, Alexandra;  Fang, Jingyun;  Fischer, Markus;  Guo, Liang-Dong;  Guo, Dali;  Gutknecht, Jessica L. M.;  He, Jin-Sheng;  He, Chun-Ling;  Hector, Andy;  Hoenig, Lydia;  Hu, Ren-Yong;  Klein, Alexandra-Maria;  Kuehn, Peter;  Liang, Yu;  Li, Shan;  Michalski, Stefan;  Scherer-Lorenzen, Michael;  Schmidt, Karsten;  Scholten, Thomas;  Schuldt, Andreas;  Shi, Xuezheng;  Tan, Man-Zhi;  Tang, Zhiyao;  Trogisch, Stefan;  Wang, Zhengwen;  Welk, Erik;  Wirth, Christian;  Wubet, Tesfaye;  Xiang, Wenhua;  Yu, Mingjian;  Yu, Xiao-Dong;  Zhang, Jiayong;  Zhang, Shouren;  Zhang, Naili;  Zhou, Hong-Zhang;  Zhu, Chao-Dong;  Zhu, Li;  Bruelheide, Helge;  Ma, Keping;  Niklaus, Pascal A.;  Schmid, Bernhard
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/11/12
Testing Darwin's transoceanic dispersal hypothesis for the inland nettle family (Urticaceae) 期刊论文
ECOLOGY LETTERS, 2018, 卷号: 21, 期号: 10, 页码: 1515-1529
作者:  Wu, Zeng-Yuan;  Liu, Jie;  Provan, Jim;  Wang, Hong;  Chen, Chia-Jui;  Cadotte, Marc W.;  Luo, Ya-Huang;  Amorim, Bruno S.;  Li, De-Zhu;  Milne, Richard I.
收藏  |  浏览/下载:37/0  |  提交时间:2018/10/22
Biogeography  ecological traits  long-distance dispersal  molecular phylogeny  ocean current  seed viability  Urticaceae  
Characterization of the complete chloroplast genome of Dalbergia odorifera (Leguminosae), a rare and critically endangered legume endemic to China 期刊论文
CONSERVATION GENETICS RESOURCES, 2018, 卷号: 10, 期号: 3, 页码: 527-530
作者:  Wariss, Hafiz Muhammad;  Yi, Ting-Shuang;  Wang, Hong;  Zhang, Rong
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/09/17
Dalbergia Odorifera  Endangered Species  Plastome  Phylogenetic Analysis  
The chloroplast genome of a rare and an endangered species Salweenia bouffordiana (Leguminosae) in China 期刊论文
CONSERVATION GENETICS RESOURCES, 2018, 卷号: 10, 期号: 3, 页码: 405-407
作者:  Wariss, Hafiz Muhammad;  Yi, Ting-Shuang;  Wang, Hong;  Zhang, Rong
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/09/17
Salweenia Bouffordiana  Endangered Species  Plastome  Ssr  Leguminosae  
Plant resources, chemistry and bioactivities of several wild tea plants in China 期刊论文
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 卷号: 256, 页码: 1
作者:  Zhang, Ying-Jun;  Meng, Xiu-Hua;  Zhu, Hong-Tao;  Wang, Dong;  Yang, Chong-Ren
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/11/12
Population genetic dynamics of Himalayan-Hengduan tree peonies, Paeonia subsect. Delavayanae 期刊论文
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION, 2018, 卷号: 125, 期号: 1, 页码: 62-77
作者:  Zhang, Jin-Mei;  Lopez-Pujol, Jordi;  Gong, Xun;  Wang, Hua-Feng;  Vilatersana, Roser;  Zhou, Shi-Liang
Adobe PDF(4551Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:101/0  |  提交时间:2018/07/16
Biogeography  Conservation  Genetic Diversity  Paeonia  Differentiation  
Phylogenetic approaches resolve taxonomical confusion in Pedicularis (Orobanchaceae): Reinstatement of Pedicularis delavayi and discovering a new species Pedicularis milliana 期刊论文
PLOS ONE, 2018, 卷号: 13, 期号: 7
作者:  Yu, Wen-Bin;  Wang, Hong;  Liu, Min-Lu;  Grabovskaya-Borodina, Alisa E.;  Li, De-Zhu
收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2018/09/17
New Sweet-Tasting C21 Pregnane Glycosides from the Roots of Myriopteron extensum 期刊论文
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 2018, 卷号: 66, 期号: 29, 页码: 7735-7739
作者:  Sun, Guo;  Zhang, Hong-Xia;  Ma, Yong-Peng;  Li, Ming-Xiang;  Du, Zhi-Zhi
Adobe PDF(683Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2018/09/17
Natural Sweet Molecules  C21 Pregnane Glycosides  Human Sensory Evaluation  Sweet Intensity  Myriopteron Extensum