Dibenzocyclooctadiene lignans from Kadsura heteroclita
Luo, Yuan-Qing1,2; Liu, Miao1,2; Wen, Jin3; Wang, Wei-Guang1; Hu, Kun1,2; Li, Xiao-Nian1; Du, Xue1; Pu, Jian-Xin1; Sun, Han-Dong1
2017-06-01
发表期刊FITOTERAPIA
卷号119页码:150-157
关键词Kadsura Heteroclita Dibenzocyclooctadiene Lignans Cytotoxicity
语种英语
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/54456
专题植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室
作者单位1.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, State Key Lab Phytochem & Plant Resources West Ch, Kunming 650201, Yunnan, Peoples R China
2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China
3.Yunnan Acad Forest Sci, Inst Trop Forestry, Kunming 650204, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Luo, Yuan-Qing,Liu, Miao,Wen, Jin,et al. Dibenzocyclooctadiene lignans from Kadsura heteroclita[J]. FITOTERAPIA,2017,119:150-157.
APA Luo, Yuan-Qing.,Liu, Miao.,Wen, Jin.,Wang, Wei-Guang.,Hu, Kun.,...&Sun, Han-Dong.(2017).Dibenzocyclooctadiene lignans from Kadsura heteroclita.FITOTERAPIA,119,150-157.
MLA Luo, Yuan-Qing,et al."Dibenzocyclooctadiene lignans from Kadsura heteroclita".FITOTERAPIA 119(2017):150-157.
条目包含的文件 下载所有文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
luo20174.pdf(684KB)期刊论文作者接受稿开放获取CC BY-NC-SA浏览 下载
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Luo, Yuan-Qing]的文章
[Liu, Miao]的文章
[Wen, Jin]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Luo, Yuan-Qing]的文章
[Liu, Miao]的文章
[Wen, Jin]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Luo, Yuan-Qing]的文章
[Liu, Miao]的文章
[Wen, Jin]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
文件名: luo20174.pdf
格式: Adobe PDF
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。