KIB OpenIR
Lycogladines A-H, fawcettimine-type Lycopodium alkaloids from Lycopodium complanatum var. glaucum Ching (vol 74, pg 1692, 2018)
Zhang, Zhi-Jun; Qi, Yan-Yan; Wu, Xing-De; Su, Jia; Zhao, Qin-Shi
2018
发表期刊LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT
ISSN1085-3278
卷号29页码:2417-2427
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/63316
专题中国科学院昆明植物研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Zhang, Zhi-Jun,Qi, Yan-Yan,Wu, Xing-De,et al. Lycogladines A-H, fawcettimine-type Lycopodium alkaloids from Lycopodium complanatum var. glaucum Ching (vol 74, pg 1692, 2018)[J]. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT,2018,29(8):2417-2427.
APA Zhang, Zhi-Jun,Qi, Yan-Yan,Wu, Xing-De,Su, Jia,&Zhao, Qin-Shi.(2018).Lycogladines A-H, fawcettimine-type Lycopodium alkaloids from Lycopodium complanatum var. glaucum Ching (vol 74, pg 1692, 2018).LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT,29(8),2417-2427.
MLA Zhang, Zhi-Jun,et al."Lycogladines A-H, fawcettimine-type Lycopodium alkaloids from Lycopodium complanatum var. glaucum Ching (vol 74, pg 1692, 2018)".LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 29.8(2018):2417-2427.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Zhang, Zhi-Jun]的文章
[Qi, Yan-Yan]的文章
[Wu, Xing-De]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Zhang, Zhi-Jun]的文章
[Qi, Yan-Yan]的文章
[Wu, Xing-De]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Zhang, Zhi-Jun]的文章
[Qi, Yan-Yan]的文章
[Wu, Xing-De]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。