KIB OpenIR
Brasilane sesquiterpenoids and dihydrobenzofuran derivatives from Aspergillus terreus [CFCC 81836]
Wu, Zhaodi; Li, Dongyan; Zeng, Fanrong; Tong, Qingyi; Zheng, Yinyu; Liu, Junjun; Zhou, Qun; Li, Xiao-Nian; Chen, Chunmei; Lai, Yongji; Zhu, Hucheng; Zhang, Yonghui
2018
发表期刊PHYTOCHEMISTRY
ISSN0031-9422
卷号156页码:167-175
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/63277
专题中国科学院昆明植物研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Wu, Zhaodi,Li, Dongyan,Zeng, Fanrong,et al. Brasilane sesquiterpenoids and dihydrobenzofuran derivatives from Aspergillus terreus [CFCC 81836][J]. PHYTOCHEMISTRY,2018,156:167-175.
APA Wu, Zhaodi.,Li, Dongyan.,Zeng, Fanrong.,Tong, Qingyi.,Zheng, Yinyu.,...&Zhang, Yonghui.(2018).Brasilane sesquiterpenoids and dihydrobenzofuran derivatives from Aspergillus terreus [CFCC 81836].PHYTOCHEMISTRY,156,167-175.
MLA Wu, Zhaodi,et al."Brasilane sesquiterpenoids and dihydrobenzofuran derivatives from Aspergillus terreus [CFCC 81836]".PHYTOCHEMISTRY 156(2018):167-175.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Wu, Zhaodi]的文章
[Li, Dongyan]的文章
[Zeng, Fanrong]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Wu, Zhaodi]的文章
[Li, Dongyan]的文章
[Zeng, Fanrong]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Wu, Zhaodi]的文章
[Li, Dongyan]的文章
[Zeng, Fanrong]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。