Electrospray tandem mass spectrometry of longipedlactone triterpenoids
Wu, Zhi-Jun2,3; Pu, Jian-Xin1; Li, Li-Mei4; Fang, Dong-Mei2; Qi, Hua-Yi2; Chen, Jian-Zhong2; Li, Guo-You2; Sun, Han-Dong1; Zhang, Guo-Lin2
2010-04-01
发表期刊JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY
ISSN1076-5174
卷号45页码:451-455
关键词Onosma Paniculatum Zicao Cancer Cell Cycle Caspase-3 Traditional Chinese Medicine Naphthoquinone Derivatives Induced Apoptosis Natural-products Cancer-therapy In-vitro Shikonin Dna Pharmacogenomics Induction
收录类别SCI
语种英语
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/4914
专题植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室
作者单位1.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, State Key Phytochem & Plant Resources W China, Kunming 650204, Yunnan, Peoples R China
2.Chinese Acad Sci, Chengdu Inst Biol, Chengdu 610041, Peoples R China
3.Chinese Acad Sci, Grad Sch, Beijing, Peoples R China
4.Chengdu Med Coll, Ctr Sci Res, Chengdu 610083, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Wu, Zhi-Jun,Pu, Jian-Xin,Li, Li-Mei,et al. Electrospray tandem mass spectrometry of longipedlactone triterpenoids[J]. JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY,2010,45(4):451-455.
APA Wu, Zhi-Jun.,Pu, Jian-Xin.,Li, Li-Mei.,Fang, Dong-Mei.,Qi, Hua-Yi.,...&Zhang, Guo-Lin.(2010).Electrospray tandem mass spectrometry of longipedlactone triterpenoids.JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY,45(4),451-455.
MLA Wu, Zhi-Jun,et al."Electrospray tandem mass spectrometry of longipedlactone triterpenoids".JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 45.4(2010):451-455.
条目包含的文件 下载所有文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
201202130037.pdf(193KB) 开放获取--浏览 下载
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Wu, Zhi-Jun]的文章
[Pu, Jian-Xin]的文章
[Li, Li-Mei]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Wu, Zhi-Jun]的文章
[Pu, Jian-Xin]的文章
[Li, Li-Mei]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Wu, Zhi-Jun]的文章
[Pu, Jian-Xin]的文章
[Li, Li-Mei]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
文件名: 201202130037.pdf
格式: Adobe PDF
此文件暂不支持浏览
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。