KIB OpenIR
Protoilludane, Illudalane, and Botryane Sesquiterpenoids from the Endophytic Fungus Phomopsis sp TJ507A
Xie, Shuangshuang; Wu, Ye; Qiao, Yuben; Guo, Yi; Wang, Jianping; Hu, Zhengxi; Zhang, Qing; Li, Xiaonian; Huang, Jinfeng; Zhou, Qun; Luo, Zengwei; Liu, Junjun; Zhu, Hucheng; Xue, Yongbo; Zhang, Yonghui
2018
发表期刊NEW PHYTOLOGIST
ISSN0028-646X
卷号218期号:4页码:1586-1596
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/63367
专题中国科学院昆明植物研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Xie, Shuangshuang,Wu, Ye,Qiao, Yuben,et al. Protoilludane, Illudalane, and Botryane Sesquiterpenoids from the Endophytic Fungus Phomopsis sp TJ507A[J]. NEW PHYTOLOGIST,2018,218(4):1586-1596.
APA Xie, Shuangshuang.,Wu, Ye.,Qiao, Yuben.,Guo, Yi.,Wang, Jianping.,...&Zhang, Yonghui.(2018).Protoilludane, Illudalane, and Botryane Sesquiterpenoids from the Endophytic Fungus Phomopsis sp TJ507A.NEW PHYTOLOGIST,218(4),1586-1596.
MLA Xie, Shuangshuang,et al."Protoilludane, Illudalane, and Botryane Sesquiterpenoids from the Endophytic Fungus Phomopsis sp TJ507A".NEW PHYTOLOGIST 218.4(2018):1586-1596.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Xie, Shuangshuang]的文章
[Wu, Ye]的文章
[Qiao, Yuben]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Xie, Shuangshuang]的文章
[Wu, Ye]的文章
[Qiao, Yuben]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Xie, Shuangshuang]的文章
[Wu, Ye]的文章
[Qiao, Yuben]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。