KIB OpenIR
Antitumor aporphine alkaloids from Thalictrum wangii
Jin, Qiong; Yang, Dong; Dai, Zhi; Khan, Afsar; Wang, Bei; Wei, Xin; Sun, Ying; Zhao, Yun-Li; Wang, Yi-Fen; Liu, Ya-Ping; Zhao, Xu-Dong; Luo, Xiao-Dong
2018
发表期刊FITOTERAPIA
ISSN0367-326X
卷号128页码:213-217
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/63344
专题中国科学院昆明植物研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Jin, Qiong,Yang, Dong,Dai, Zhi,et al. Antitumor aporphine alkaloids from Thalictrum wangii[J]. FITOTERAPIA,2018,128:213-217.
APA Jin, Qiong.,Yang, Dong.,Dai, Zhi.,Khan, Afsar.,Wang, Bei.,...&Luo, Xiao-Dong.(2018).Antitumor aporphine alkaloids from Thalictrum wangii.FITOTERAPIA,128,213-217.
MLA Jin, Qiong,et al."Antitumor aporphine alkaloids from Thalictrum wangii".FITOTERAPIA 128(2018):213-217.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Jin, Qiong]的文章
[Yang, Dong]的文章
[Dai, Zhi]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Jin, Qiong]的文章
[Yang, Dong]的文章
[Dai, Zhi]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Jin, Qiong]的文章
[Yang, Dong]的文章
[Dai, Zhi]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。