KIB OpenIR
Cytotoxic indole alkaloids from Melodinus khasianus and Melodinus tenuicaudatus
Yi, Wen-fang; Chen, Duo-zhi; Ding, Xiao; Li, Xiao-nian; Li, Shun-lin; Di, Ying-tong; Zhang, Yu; Hao, Xiao-jiang
2018
发表期刊FITOTERAPIA
ISSN0367-326X
卷号128页码:204-212
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/63343
专题中国科学院昆明植物研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Yi, Wen-fang,Chen, Duo-zhi,Ding, Xiao,et al. Cytotoxic indole alkaloids from Melodinus khasianus and Melodinus tenuicaudatus[J]. FITOTERAPIA,2018,128:204-212.
APA Yi, Wen-fang.,Chen, Duo-zhi.,Ding, Xiao.,Li, Xiao-nian.,Li, Shun-lin.,...&Hao, Xiao-jiang.(2018).Cytotoxic indole alkaloids from Melodinus khasianus and Melodinus tenuicaudatus.FITOTERAPIA,128,204-212.
MLA Yi, Wen-fang,et al."Cytotoxic indole alkaloids from Melodinus khasianus and Melodinus tenuicaudatus".FITOTERAPIA 128(2018):204-212.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Yi, Wen-fang]的文章
[Chen, Duo-zhi]的文章
[Ding, Xiao]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Yi, Wen-fang]的文章
[Chen, Duo-zhi]的文章
[Ding, Xiao]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Yi, Wen-fang]的文章
[Chen, Duo-zhi]的文章
[Ding, Xiao]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。