Identity of Salvia weihaiensis (Lamiaceae) from China
Hu, Guo-Xiong1,2; Peng, Hua1; Peng,H (reprint author),Chinese Acad Sci,Kunming Inst Bot,Key Lab Plant Div & Biogeog East Asia,Kunming 650201,Yunnan,Peoples R China.; hpeng@mail.kib.ac.cn
2015-03-17
发表期刊PHYTOTAXA
卷号202期号:4页码:298-300
收录类别SCI
语种英语
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/20635
专题中国科学院东亚植物多样性与生物地理学重点实验室
通讯作者Peng,H (reprint author),Chinese Acad Sci,Kunming Inst Bot,Key Lab Plant Div & Biogeog East Asia,Kunming 650201,Yunnan,Peoples R China.; hpeng@mail.kib.ac.cn
作者单位1.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Key Lab Plant Div & Biogeog East Asia, Kunming 650201, Yunnan, Peoples R China
2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Hu, Guo-Xiong,Peng, Hua,Peng,H ,et al. Identity of Salvia weihaiensis (Lamiaceae) from China[J]. PHYTOTAXA,2015,202(4):298-300.
APA Hu, Guo-Xiong,Peng, Hua,Peng,H ,&hpeng@mail.kib.ac.cn.(2015).Identity of Salvia weihaiensis (Lamiaceae) from China.PHYTOTAXA,202(4),298-300.
MLA Hu, Guo-Xiong,et al."Identity of Salvia weihaiensis (Lamiaceae) from China".PHYTOTAXA 202.4(2015):298-300.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
p00202p300f.pdf(241KB) 开放获取CC BY-NC-ND请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Hu, Guo-Xiong]的文章
[Peng, Hua]的文章
[Peng,H (reprint author),Chinese Acad Sci,Kunming Inst Bot,Key Lab Plant Div & Biogeog East Asia,Kunming 650201,Yunnan,Peoples R China.]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Hu, Guo-Xiong]的文章
[Peng, Hua]的文章
[Peng,H (reprint author),Chinese Acad Sci,Kunming Inst Bot,Key Lab Plant Div & Biogeog East Asia,Kunming 650201,Yunnan,Peoples R China.]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Hu, Guo-Xiong]的文章
[Peng, Hua]的文章
[Peng,H (reprint author),Chinese Acad Sci,Kunming Inst Bot,Key Lab Plant Div & Biogeog East Asia,Kunming 650201,Yunnan,Peoples R China.]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。