KIB OpenIR  > 中国科学院青藏高原研究所昆明部
Origin of plant auxin biosynthesis in charophyte algae: a reply to Wang et al.
Huang, Jinling1; Yue, Jipei2; Hu, Xiangyang2
2014-12-01
发表期刊TRENDS IN PLANT SCIENCE
卷号19期号:12页码:743-743
收录类别SCI
语种英语
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/20467
专题中国科学院青藏高原研究所昆明部
作者单位1.E Carolina Univ, Dept Biol, Greenville, NC 27858 USA
2.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Kunming, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Huang, Jinling,Yue, Jipei,Hu, Xiangyang. Origin of plant auxin biosynthesis in charophyte algae: a reply to Wang et al.[J]. TRENDS IN PLANT SCIENCE,2014,19(12):743-743.
APA Huang, Jinling,Yue, Jipei,&Hu, Xiangyang.(2014).Origin of plant auxin biosynthesis in charophyte algae: a reply to Wang et al..TRENDS IN PLANT SCIENCE,19(12),743-743.
MLA Huang, Jinling,et al."Origin of plant auxin biosynthesis in charophyte algae: a reply to Wang et al.".TRENDS IN PLANT SCIENCE 19.12(2014):743-743.
条目包含的文件 下载所有文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
1-s2.0-S136013851400(126KB) 开放获取CC BY-NC-ND浏览 下载
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Huang, Jinling]的文章
[Yue, Jipei]的文章
[Hu, Xiangyang]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Huang, Jinling]的文章
[Yue, Jipei]的文章
[Hu, Xiangyang]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Huang, Jinling]的文章
[Yue, Jipei]的文章
[Hu, Xiangyang]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
文件名: 1-s2.0-S1360138514002672-main.pdf
格式: Adobe PDF
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。