Two replacement names in Asian Rubus (Rosaceae)
Wang, Huan-Chong1,2; Wang,HC (reprint author),Yunnan Univ,Sch Life Sci,Kunming 650091,Peoples R China.; hchwang@ynu.edu.cn
2014-06-18
发表期刊PHYTOTAXA
ISSN1179-3155
卷号172期号:3页码:293-296
收录类别SCI
语种英语
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/18206
专题中国科学院东亚植物多样性与生物地理学重点实验室
通讯作者Wang,HC (reprint author),Yunnan Univ,Sch Life Sci,Kunming 650091,Peoples R China.; hchwang@ynu.edu.cn
作者单位1.Yunnan Univ, Sch Life Sci, Kunming 650091, Peoples R China
2.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Key Lab Plant Biodivers & Biogeog East Asia, Kunming 650204, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Wang, Huan-Chong,Wang,HC ,hchwang@ynu.edu.cn. Two replacement names in Asian Rubus (Rosaceae)[J]. PHYTOTAXA,2014,172(3):293-296.
APA Wang, Huan-Chong,Wang,HC ,&hchwang@ynu.edu.cn.(2014).Two replacement names in Asian Rubus (Rosaceae).PHYTOTAXA,172(3),293-296.
MLA Wang, Huan-Chong,et al."Two replacement names in Asian Rubus (Rosaceae)".PHYTOTAXA 172.3(2014):293-296.
条目包含的文件 下载所有文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
p00172p296f.pdf(239KB)期刊论文作者接受稿开放获取CC BY-NC-SA浏览 下载
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Wang, Huan-Chong]的文章
[Wang,HC (reprint author),Yunnan Univ,Sch Life Sci,Kunming 650091,Peoples R China.]的文章
[hchwang@ynu.edu.cn]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Wang, Huan-Chong]的文章
[Wang,HC (reprint author),Yunnan Univ,Sch Life Sci,Kunming 650091,Peoples R China.]的文章
[hchwang@ynu.edu.cn]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Wang, Huan-Chong]的文章
[Wang,HC (reprint author),Yunnan Univ,Sch Life Sci,Kunming 650091,Peoples R China.]的文章
[hchwang@ynu.edu.cn]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
文件名: p00172p296f.pdf
格式: Adobe PDF
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。