Rubus tetsunii, a replacement name for the Chinese R. lobatus T. T. Yu & L. T. Lu (Rosaceae)
Wang, Huanchong1,2; Sun, Hang1
2013-02-13
发表期刊PHYTOTAXA
ISSN1179-3155
卷号79期号:2页码:63-64
收录类别SCI
语种英语
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/16637
专题中国科学院东亚植物多样性与生物地理学重点实验室
作者单位1.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Key Lab Biodivers & Biogeog, Kunming 650204, Peoples R China
2.Yunnan Univ, Sch Life Sci, Kunming 650091, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Wang, Huanchong,Sun, Hang. Rubus tetsunii, a replacement name for the Chinese R. lobatus T. T. Yu & L. T. Lu (Rosaceae)[J]. PHYTOTAXA,2013,79(2):63-64.
APA Wang, Huanchong,&Sun, Hang.(2013).Rubus tetsunii, a replacement name for the Chinese R. lobatus T. T. Yu & L. T. Lu (Rosaceae).PHYTOTAXA,79(2),63-64.
MLA Wang, Huanchong,et al."Rubus tetsunii, a replacement name for the Chinese R. lobatus T. T. Yu & L. T. Lu (Rosaceae)".PHYTOTAXA 79.2(2013):63-64.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
2013072417.pdf(25KB) 开放获取--请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Wang, Huanchong]的文章
[Sun, Hang]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Wang, Huanchong]的文章
[Sun, Hang]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Wang, Huanchong]的文章
[Sun, Hang]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。