KIB OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共236条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Discovery of novel wee1 inhibitors via structure-based virtual screening and biological evaluation 期刊论文
JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN, 2018, 卷号: 32, 期号: 9, 页码: 901-915
作者:  Li, Yaping;  Pu, Yinglan;  Liu, Hui;  Zhang, Li;  Liu, Xingyong;  Li, Yan;  Zuo, Zhili
收藏  |  浏览/下载:61/0  |  提交时间:2018/11/06
Wee1 inhibitors  Pharmacophore model  Molecular docking  Virtual screening  Molecular dynamics simulation  
Aurovertin B sensitizes colorectal cancer cells to NK cell recognition and lysis 期刊论文
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 2018, 卷号: 503, 期号: 4, 页码: 3057-3063
作者:  Zhu, Huifang;  Wang, Fei;  Ju, Xiaoman;  Kong, Lingmei;  An, Tao;  Zhao, Zhangxun;  Liu, Jikai;  Li, Yan
收藏  |  浏览/下载:83/0  |  提交时间:2018/10/22
Aurovertin B  Cytotoxicity  Immunotherapy  NK cell  NKG2D ligands  
Lanostane-type triterpenoids from Kadsura coccinea 期刊论文
TETRAHEDRON, 2017, 卷号: 73, 期号: 20, 页码: 2931-2937
作者:  Hu, Zheng-Xi;  Li, Xiao-Nian;  Shi, Yi-Ming;  Wang, Wei-Guang;  Du, Xue;  Li, Yan;  Zhang, Yong-Hui;  Pu, Jian-Xin;  Sun, Han-Dong
Adobe PDF(860Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:264/31  |  提交时间:2017/07/10
Kadsura Coccinea  Lanostane-type Triterpenoids  Cytotoxicity  
Synthesis and cytotoxic activity of novel tetrahydrobenzodifuran-imidazolium salt derivatives 期刊论文
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, 2017, 卷号: 27, 期号: 8, 页码: 1808-1814
作者:  Zhang, Chao-Bo;  Liu, Yang;  Liu, Zheng-Fen;  Duan, Sheng-Zu;  Li, Min-Yan;  Chen, Wen;  Li, Yan;  Zhang, Hong-Bin;  Yang, Xiao-Dong
Adobe PDF(1192Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:267/19  |  提交时间:2017/06/30
Tetrahydrobenzodifurans  Imidazolium Salts  Cytotoxic Activity  Cell Cycle  Apoptosis  
Discovery of new dual binding TNKS inhibitors of Wnt signaling inhibition by pharmacophore modeling, molecular docking and bioassay 期刊论文
MOLECULAR BIOSYSTEMS, 2017, 卷号: 13, 期号: 2, 页码: 363-370
作者:  Pu, Yinglan;  Zhang, Shuqun;  Chang, Zhe;  Zhang, Yunqin;  Wang, Dong;  Zhang, Li;  Li, Yan;  Zuo, Zhili
Adobe PDF(972Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:263/22  |  提交时间:2017/05/19
Ent-Abietanoids Isolated from Isodon serra 期刊论文
MOLECULES, 2017, 卷号: 22, 期号: 2, 页码: 309
作者:  Wan, Jun;  Jiang, Hua-Yi;  Tang, Jian-Wei;  Li, Xing-Ren;  Du, Xue;  Li, Yan;  Sun, Han-Dong;  Pu, Jian-Xin
Adobe PDF(821Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:240/21  |  提交时间:2017/05/19
Isodon Serra  Ent-abietane Diterpenoids  Anti-inflammation  Cytotoxicity  
microRNA-375 inhibits colorectal cancer cells proliferation by downregulating JAK2/STAT3 and MAP3K8/ERK signaling pathways 期刊论文
ONCOTARGET, 2017, 卷号: 8, 期号: 10, 页码: 16633-16641
作者:  Wei, Ran;  Yang, Qin;  Han, Bing;  Li, Yan;  Yao, Kun;  Yang, Xiuyu;  Chen, Zexi;  Yang, Shanshan;  Zhou, Jiaqi;  Li, Meizhang;  Yu, Haijing;  Yu, Min;  Cui, Qinghua
Adobe PDF(12068Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:269/11  |  提交时间:2017/04/19
Microrna-375  Colorectal Cancer  Jak2/stat3 Pathway  Map3k8/erk Pathway  Atg7  
ent-Kaurene diterpenoids from Isodon phyllostachys 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2017, 卷号: 58, 期号: 4, 页码: 349-351
作者:  Yang, Jin;  Wang, Wei-Guang;  Wu, Hai-Yan;  Liu, Miao;  Jiang, Hua-Yi;  Du, Xue;  Li, Yan;  Pu, Jian-Xin;  Sun, Han-Dong
Adobe PDF(532Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:250/13  |  提交时间:2017/04/17
Isodon Phyllostachys  Diterpenoid  Ent-kaurene  
USP7 inhibitor P5091 inhibits Wnt signaling and colorectal tumor growth 期刊论文
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY, 2017, 卷号: 131, 期号: 1, 页码: 29-39
作者:  An, Tao;  Gong, Yaxiao;  Li, Xue;  Kong, Lingmei;  Ma, Pengcheng;  Gong, Liang;  Zhu, Huifang;  Yu, Chunlei;  Liu, Jianmei;  Zhou, Hongyu;  Mao, Bingyu;  Li, Yan
Adobe PDF(3138Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:373/67  |  提交时间:2017/04/06
Usp7 Inhibitor  Wnt Signaling  Colorectal Cancer  
RACK1 is required for adipogenesis 期刊论文
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY, 2016, 卷号: 311, 期号: 5, 页码: C831-C836
作者:  Kong, Qinghua;  Gao, Lan;  Niu, Yanfen;  Gongpan, Pianchou;  Xu, Yuhui;  Li, Yan;  Xiong, Wenyong
Adobe PDF(1017Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:121/4  |  提交时间:2017/02/14
Rack1  3t3-l1  Adipogenesis  Wnt  Pi3k-akt-mtor-s6k