KIB OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共239条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Synthesis and anti-proliferative activity of allogibberic acid derivatives containing 1,2,3-triazole pharmacophore 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY, 2018, 卷号: 152, 页码: 105-112
作者:  Wu, Ming-Jiang;  Wu, Dong-Mei;  Chen, Jing-Bo;  Zhao, Jing-Feng;  Gong, Liang;  Gong, Ya-Xiao;  Li, Yan;  Yang, Xiao-Dong;  Zhang, Hongbin
收藏  |  浏览/下载:72/0  |  提交时间:2018/12/27
Synthesis and anticancer activity of dimeric podophyllotoxin derivatives 期刊论文
DRUG DESIGN DEVELOPMENT AND THERAPY, 2018, 卷号: 12, 页码: 3393-3406
作者:  Zi, Cheng-Ting;  Yang, Liu;  Xu, Feng-Qing;  Dong, Fa-Wu;  Yang, Dan;  Li, Yan;  Ding, Zhong-Tao;  Zhou, Jun;  Jiang, Zi-Hua;  Hu, Jiang-Miao
收藏  |  浏览/下载:72/0  |  提交时间:2018/11/12
podophyllotoxin  dimeric podophyllotoxin derivatives  CuAAC reaction  perbuty-tylated glucose  antitumor  synthesis  
Discovery of novel wee1 inhibitors via structure-based virtual screening and biological evaluation 期刊论文
JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN, 2018, 卷号: 32, 期号: 9, 页码: 901-915
作者:  Li, Yaping;  Pu, Yinglan;  Liu, Hui;  Zhang, Li;  Liu, Xingyong;  Li, Yan;  Zuo, Zhili
收藏  |  浏览/下载:173/0  |  提交时间:2018/11/06
Wee1 inhibitors  Pharmacophore model  Molecular docking  Virtual screening  Molecular dynamics simulation  
Aurovertin B sensitizes colorectal cancer cells to NK cell recognition and lysis 期刊论文
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 2018, 卷号: 503, 期号: 4, 页码: 3057-3063
作者:  Zhu, Huifang;  Wang, Fei;  Ju, Xiaoman;  Kong, Lingmei;  An, Tao;  Zhao, Zhangxun;  Liu, Jikai;  Li, Yan
收藏  |  浏览/下载:197/0  |  提交时间:2018/10/22
Aurovertin B  Cytotoxicity  Immunotherapy  NK cell  NKG2D ligands  
Complete chloroplast genome of seven Fritillaria species, variable DNA markers identification and phylogenetic relationships within the genus 期刊论文
PLOS ONE, 2018, 卷号: 13, 期号: 3, 页码: e0194613
作者:  Li, Yan;  Zhang, Zhirong;  Yang, Junbo;  Lv, Guanghui
浏览  |  Adobe PDF(17864Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:109/2  |  提交时间:2018/05/08
Lanostane-type triterpenoids from Kadsura coccinea 期刊论文
TETRAHEDRON, 2017, 卷号: 73, 期号: 20, 页码: 2931-2937
作者:  Hu, Zheng-Xi;  Li, Xiao-Nian;  Shi, Yi-Ming;  Wang, Wei-Guang;  Du, Xue;  Li, Yan;  Zhang, Yong-Hui;  Pu, Jian-Xin;  Sun, Han-Dong
浏览  |  Adobe PDF(860Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:399/56  |  提交时间:2017/07/10
Kadsura Coccinea  Lanostane-type Triterpenoids  Cytotoxicity  
Synthesis and cytotoxic activity of novel tetrahydrobenzodifuran-imidazolium salt derivatives 期刊论文
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, 2017, 卷号: 27, 期号: 8, 页码: 1808-1814
作者:  Zhang, Chao-Bo;  Liu, Yang;  Liu, Zheng-Fen;  Duan, Sheng-Zu;  Li, Min-Yan;  Chen, Wen;  Li, Yan;  Zhang, Hong-Bin;  Yang, Xiao-Dong
浏览  |  Adobe PDF(1192Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:407/44  |  提交时间:2017/06/30
Tetrahydrobenzodifurans  Imidazolium Salts  Cytotoxic Activity  Cell Cycle  Apoptosis  
Discovery of new dual binding TNKS inhibitors of Wnt signaling inhibition by pharmacophore modeling, molecular docking and bioassay 期刊论文
MOLECULAR BIOSYSTEMS, 2017, 卷号: 13, 期号: 2, 页码: 363-370
作者:  Pu, Yinglan;  Zhang, Shuqun;  Chang, Zhe;  Zhang, Yunqin;  Wang, Dong;  Zhang, Li;  Li, Yan;  Zuo, Zhili
浏览  |  Adobe PDF(972Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:399/46  |  提交时间:2017/05/19
Ent-Abietanoids Isolated from Isodon serra 期刊论文
MOLECULES, 2017, 卷号: 22, 期号: 2, 页码: 309
作者:  Wan, Jun;  Jiang, Hua-Yi;  Tang, Jian-Wei;  Li, Xing-Ren;  Du, Xue;  Li, Yan;  Sun, Han-Dong;  Pu, Jian-Xin
浏览  |  Adobe PDF(821Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:376/46  |  提交时间:2017/05/19
Isodon Serra  Ent-abietane Diterpenoids  Anti-inflammation  Cytotoxicity  
microRNA-375 inhibits colorectal cancer cells proliferation by downregulating JAK2/STAT3 and MAP3K8/ERK signaling pathways 期刊论文
ONCOTARGET, 2017, 卷号: 8, 期号: 10, 页码: 16633-16641
作者:  Wei, Ran;  Yang, Qin;  Han, Bing;  Li, Yan;  Yao, Kun;  Yang, Xiuyu;  Chen, Zexi;  Yang, Shanshan;  Zhou, Jiaqi;  Li, Meizhang;  Yu, Haijing;  Yu, Min;  Cui, Qinghua
浏览  |  Adobe PDF(12068Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:302/11  |  提交时间:2017/04/19
Microrna-375  Colorectal Cancer  Jak2/stat3 Pathway  Map3k8/erk Pathway  Atg7