KIB OpenIR

浏览/检索结果: 共79条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A global plastid phylogeny uncovers extensive cryptic speciation in the fern genus Hymenasplenium (Aspleniaceae) 期刊论文
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION, 2018, 卷号: 127, 页码: 203-216
作者:  Xu, Ke-Wang;  Zhou, Xin-Mao;  Yin, Qian-Yi;  Zhang, Liang;  Ngan Thi Lu;  Knapp, Ralf;  Thien Tam Luong;  He, Hai;  Fan, Qiang;  Zhao, Wan-Yi;  Gao, Xin-Fen;  Liao, Wen-Bo;  Zhang, Li-Bing
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/27
Asplenium  Cryptic species  Eupolypods II  Fern phylogeny  Pantropical distribution  
Daphnauranins C-E, Three New Antifeedants from Daphne aurantiaca Roots 期刊论文
MOLECULES, 2018, 卷号: 23, 期号: 10, 页码: 7
作者:  Huang, Sheng Zhuo;  Ma, Qing Yun;  Wang, Qi;  Dai, Hao Fu;  Liu, Yu Qing;  Zhou, Jun;  Zhao, You Xing
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/27
Daphne aurantiaca  Thymelaeceae  sesquiterpenoid  antifeedant  
Cyclopeptide RA-V Inhibits Organ Enlargement and Tumorigenesis Induced by YAP Activation 期刊论文
CANCERS, 2018, 卷号: 10, 期号: 11, 页码: 18
作者:  Ji, Xinyan;  Song, Lihua;  Sheng, Li;  Gao, Anhui;  Zhao, Yang;  Han, Shixun;  Zhang, Yuchao;  Zhu, Chu;  Zhao, Simeng;  Wang, Zhe;  Xu, Bohan;  Li, Li;  Li, Jia;  Tan, Ninghua;  Zhao, Bin
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/27
hippo pathway  YAP  TAZ  RA-V  cancer  organ size  protein synthesis  
In vitro preservation and micropropagation of Oreocharis mileense (WT Wang) M. Moller & A. Weber (Gesneriaceae) through shoot organogenesis 期刊论文
IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-PLANT, 2018, 卷号: 54, 期号: 6, 页码: 606-611
作者:  Wang, Dandan;  Li, Xinhui;  Cheng, Zhiying;  Long, Chunlin
收藏  |  浏览/下载:30/0  |  提交时间:2018/12/27
Oreocharis mileense  Rediscovery  Critically endangered  In vitro preservation  Micropropagation  
Incomplete species lists derived from global and regional specimen-record databases affect macroecological analyses: A case study on the vascular plants of China 期刊论文
JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY, 2018, 卷号: 45, 期号: 12, 页码: 2718-2729
作者:  Qian, Hong;  Deng, Tao;  Beck, Jan;  Sun, Hang;  Xiao, Cui;  Jin, Yi;  Ma, Keping
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/12/27
Beta diversity  GBIF  NSII  online data quality  species richness  species turnover  vascular plants  
Recent Topics in Research and Development of Opioid Drugs 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 2018, 卷号: 38, 期号: 10, 页码: 2625-2632
作者:  Pan Chenling;  Meng Hao;  Wang Liangliang;  Shen Yuchai;  Zuo Zhili;  Wang Guanlin;  Chang Kwen-jen
收藏  |  浏览/下载:64/0  |  提交时间:2018/12/18
opioid drug  opioid receptor  opioid side effects  drug research  
Three new species of the fern genus Arachniodes (Dryopteridaceae) from Vietnam 期刊论文
PHYTOTAXA, 2018, 卷号: 376, 期号: 3, 页码: 126-132
作者:  Ngan Thi Lu;  Zhang, Liang;  Zhou, Xin-Mao;  Gao, Xin-Fen;  Zhang, Li-Bing
收藏  |  浏览/下载:126/0  |  提交时间:2018/12/18
Daklak  Nghean  Quangnam  Southeast Asia  Vietnam  
Recent Advances in the Synthesis of Isodon Diterpenoids and Schinortriterpenoids 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 2018, 卷号: 38, 期号: 9, 页码: 2259-2280
作者:  Yan Bingchao;  Hu Kun;  Sun Handong;  Puno, Pematenzin
收藏  |  浏览/下载:115/0  |  提交时间:2018/12/18
Isodon  diterpenoid  schinortriterpenoid  schisandraceae  synthesis  
Genetic structure and differentiation in Dendrocalamus sinicus (Poaceae: Bambusoideae) populations provide insight into evolutionary history and speciation of woody bamboos 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2018, 卷号: 8, 页码: 13
作者:  Yang, Jun Bo;  Dong, Yu Ran;  Wong, Khoon Meng;  Gu, Zhi Jia;  Yang, Han Qi;  Li, De Zhu
收藏  |  浏览/下载:41/0  |  提交时间:2018/12/18
Biodiversity explains maximum variation in productivity under experimental warming, nitrogen addition, and grazing in mountain grasslands 期刊论文
ECOLOGY AND EVOLUTION, 2018, 卷号: 8, 期号: 20, 页码: 10094-10112
作者:  Liu, Jiajia;  Liu, Detuan;  Xu, Kun;  Gao, Lian-ming;  Ge, Xue-jun;  Burgess, Kevin S.;  Cadotte, Marc W.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/12/18
experimental warming  functional diversity  grazing  multimodel inference  nitrogen addition  phylogenetic diversity