KIB OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共177条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Cytotoxic sesquiterpenoids from the leaves of Magnolia grandiflora 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY, 2018, 卷号: 155, 页码: 182-190
作者:  Ding, Lin-Fen;  Su, Jia;  Pan, Zheng-Hong;  Zhang, Zhi-Jun;  Li, Xiao-Nian;  Song, Liu-Dong;  Wu, Xing-De;  Zhao, Qin-Shi
收藏  |  浏览/下载:194/0  |  提交时间:2018/11/12
Magnolia grandiflora (Magnoliaceae)  Sesquiterpenoids  Cytotoxic activity  NF-kappa B transcriptional activity  
Salvifarinin A, a neo-clerodane diterpenoid with a 6/5/7 tricyclic skeleton from Salvia farinacea 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2018, 卷号: 59, 期号: 32, 页码: 3065-3068
作者:  Fan, Min;  Chen, Xue-Jiao;  Wu, Xing-De;  Shao, Li-Dong;  Ji, Xu;  Zhao, Qin-Shi
收藏  |  浏览/下载:190/0  |  提交时间:2018/09/17
Neo-clerodane Diterpenoids  Salvia Farinacea  Lipid-lowering Activity  
A practical total synthesis of (+/-)-cermizine D and a formal synthesis of (+/-)-cermizine C 期刊论文
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH, 2018, 期号: 5, 页码: 274-279
作者:  Shi, Xin;  Bao, Ying;  Deng, Zhen-Tao;  Zhu, Yu;  Shao, Li-Dong;  Zhang, Hong-Bin;  Zhao, Qin-Shi
收藏  |  浏览/下载:98/0  |  提交时间:2018/07/30
Cermizine c  Cermizine d  Total Synthesis  Michael Addition  Reductive Amination  
Hypofolins A - L, ent-Labdane Diterpenoids from the Roots of Hypoestes phyllostachya "Pink Splash' 期刊论文
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 2018, 卷号: 15, 期号: 6
作者:  Cheng, Bin;  Ding, Lin-Fen;  Yan, Tong;  Xie, Zhang-Qiao;  Zhang, Zhi-jun;  Song, Liu-Dong;  Wu, Xing-De;  Zhao, Qin-Shi
收藏  |  浏览/下载:204/0  |  提交时间:2018/07/16
Hypoestes Phyllostachya  Ent-labdane Diterpenoids  Hypofolins a - l  Cytotoxicity  No Production Inhibitory Activity  
Vibsane-Type Diterpenoids from Viburnum odoratissimum and Their Cytotoxic and HSP90 Inhibitory Activities 期刊论文
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 2018, 卷号: 15, 期号: 5
作者:  Zhu, Qin-Feng;  Qi, Yan-Yan;  Zhang, Zhi-Jun;  Fan, Min;  Bi, Ran;  Su, Jia;  Wu, Xing-De;  Shao, Li-Dong;  Zhao, Qin-Shi
收藏  |  浏览/下载:181/0  |  提交时间:2018/07/16
Vibsane-type Diterpenoids  Viburnum Odoratissimum  Cytotoxicity  Hsp90 Inhibitor  
Ly1 cogladines A-H, fawcettimine-type Lycopodium alkaloids from Lycopodium complanatum var. glaucum Ching 期刊论文
TETRAHEDRON, 2018, 卷号: 74, 期号: 14, 页码: 1692-1697
作者:  Zhang, Zhi-Jun;  Qi, Yan-Yan;  Wu, Xing-De;  Su, Jia;  Zhao, Qin-Shi
收藏  |  浏览/下载:191/0  |  提交时间:2018/05/08
Lycopodium Complanatum Var. Glaucum  Ching  Lycopodium Alkaloids  Lycogladines A-h  Anti-ache Activity  Anti-bace1 Activity  
Two New Anti-Proliferative C-18-Norditerpenes from the Roots of Podocarpus macrophyllus 期刊论文
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 2018, 卷号: 15, 期号: 4
作者:  Qi, Yan-Yan;  Su, Jia;  Zhang, Zhi-Jun;  Li, Lai-Wei;  Fan, Min;  Zhu, Yu;  Wu, Xing-De;  Zhao, Qin-Shi
收藏  |  浏览/下载:179/0  |  提交时间:2018/07/02
Podocarpus Macrophyllus  Norditerpenoid  Anti-proliferative Activity  Activity-guided Fractionation  Structure Revision  
Salvihispin A and its glycoside, two neo-clerodane diterpenoids with neurotrophic activities from Salvia hispanica L. 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2018, 卷号: 59, 期号: 2, 页码: 143-146
作者:  Fan, Min;  Zhu, Yu;  Zhang, Zhi-Jun;  Du, Ru-Nan;  Zhu, Qin-Feng;  Wu, Xing-De;  Zhao, Qin-Shi
浏览  |  Adobe PDF(742Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:135/24  |  提交时间:2018/05/08
Neo-clerodane Diterpenoids  Salvia Hispanica  Neurotrophic Activities  
New compound ChlA-F induces autophagy-dependent anti-cancer effect via upregulating Sestrin-2 in human bladder cancer 期刊论文
CANCER LETTERS, 2018, 卷号: 436, 页码: 38-51
作者:  Hua, Xiaohui;  Xua, Jiheng;  Deng, Xu;  Xu, Jiawei;  Li, Jingxia;  Zhu, David Q.;  Zhu, Junlan;  Jin, Honglei;  Tian, Zhongxian;  Huang, Haishan;  Zhao, Qin-shi;  Huang, Chuanshu
收藏  |  浏览/下载:85/0  |  提交时间:2018/11/12
Anchorage-independent growth  Cheliensisine A-fluoride (Ch1A-F)  Macro-autophagy (autophagy)  miR-27a  Sestrin-2  
Protostane-Type Triterpenoids from Alisma orientale 期刊论文
CHEMISTRY & BIODIVERSITY, 2017, 卷号: 14, 期号: 12, 页码: e1700452
作者:  Li, Hong-Mei;  Chen, Xue-Jiao;  Luo, Dan;  Fan, Min;  Zhang, Zhi-Jun;  Peng, Li-Yan;  Wu, Xing-De;  Li, Rong-Tao;  Ji, Xu;  Zhao, Qin-Shi
收藏  |  浏览/下载:149/0  |  提交时间:2018/05/08
Alisma Orientale  Alismatis Rhizoma  Alismataceae  Protostane Triterpenoids  Vasorelaxant Activity