KIB OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共16条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Hypophyllins A-D, Labdane-Type Diterpenoids with Vasorelaxant Activity from Hypoestes phyllostachya "Rosea" 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2016, 卷号: 18, 期号: 24, 页码: 6484-6487
作者:  Wu, Xing-De;  Luo, Dan;  Tu, Wen-Chao;  Deng, Zhen-Tao;  Chen, Xue-Jiao;  Su, Jia;  Ji, Xu;  Zhao, Qin-Shi
Adobe PDF(803Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:141/9  |  提交时间:2017/02/14
Five new Lycopodium alkaloids from the aerial parts of Phlegmariurus henryi 期刊论文
FITOTERAPIA, 2016, 卷号: 115, 期号: 1, 页码: 148-154
作者:  Liu, Yu-Chen;  Su, Jia;  Wu, Xing-De;  Zhang, Zhi-Jun;  Fan, Min;  Zhu, Qin-Feng;  He, Juan;  Li, Xiao-Nian;  Peng, Li-Yan;  Cheng, Xiao;  Zhao, Qin-Shi
Adobe PDF(964Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:105/17  |  提交时间:2017/02/14
Phlegmariurus Henryi  Lycopodium Alkaloids  Anti-ache Activity  Cytotoxicity  
Cheliensisin A (Chel A) induces apoptosis in human bladder cancer cells by promoting PHLPP2 protein degradation 期刊论文
ONCOTARGET, 2016, 卷号: 7, 期号: 41, 页码: 66689-66699
作者:  Zhang, Ruowen;  Che, Xun;  Zhang, Jingjie;  Li, Yang;  Li, Jingxia;  Deng, Xu;  Zhu, Junlan;  Jin, Honglei;  Zhao, Qinshi;  Huang, Chuanshu
Adobe PDF(9106Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:55/7  |  提交时间:2017/01/05
Chel a  Human Bladder Cancer  Apoptosis  Phlpp2  C-jun  
Phleghenrines A-D and Neophleghenrine A, Bioactive and Structurally Rigid Lycopodium Alkaloids from Phlegmariurus henryi 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2016, 卷号: 18, 期号: 18, 页码: 4498-4501
作者:  Dong, Liao-Bin;  Wu, Xing-De;  Shi, Xin;  Zhang, Zhi-Jun;  Yang, Jing;  Zhao, Qin-Shi
Adobe PDF(439Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:41/1  |  提交时间:2017/01/05
neo-Clerodanes from the aerial parts of Salvia leucantha 期刊论文
TETRAHEDRON, 2016, 卷号: 72, 期号: 35, 页码: 5507-5514
作者:  Jiang, Yong-Jun;  Su, Jia;  Shi, Xin;  Wu, Xing-De;  Chen, Xuan-Qin;  He, Juan;  Shao, Li-Dong;  Li, Xiao-Nian;  Peng, Li-Yan;  Li, Rong-Tao;  Zhao, Qin-Shi
Adobe PDF(1147Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:84/9  |  提交时间:2016/11/04
Neo-clerodanes  Salvia Leucantha  Cytotoxicity  Heat Shock Protein 90 Inhibitor  Acetyl Cholinesterase Inhibitory Activity  
Bioactive sesquiterpenoids from the flowers of Inula japonica 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY, 2016, 卷号: 129, 页码: 68-76
作者:  Wu, Xing-De;  Ding, Lin-Fen;  Tu, Wen-Chao;  Yang, Hui;  Su, Jia;  Peng, Li-Yan;  Li, Yan;  Zhao, Qin-Shi
Adobe PDF(1070Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:89/10  |  提交时间:2016/11/04
Inula Japonica  Asteraceae  Sesquiterpenoids  Inujaponins A-i  Cytotoxicity  Nitric Oxide (No)  
Synthesis of a Small-Molecule Library with Skeletal Diversity from Hemslecin A via the Reaction-Discovery Strategy 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2016, 卷号: 18, 期号: 16, 页码: 3948-3951
作者:  Ren, Jian;  Shi, Xin;  Li, Xiao-Nian;  Li, Lai-Wei;  Su, Jia;  Shao, Li-Dong;  Zhao, Qin-Shi
Adobe PDF(390Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:53/12  |  提交时间:2016/11/04
Six new cassane diterpenoids from the seeds of Caesalpinia sappan 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2016, 卷号: 16, 页码: 207-212
作者:  Deng, Zhen-Tao;  Su, Jia;  Ding, Lin-Fen;  Tu, Wen-Chao;  Yang, Hui;  Peng, Li-Yan;  Zhao, Qin-Shi;  Song, Liu-Dong;  Wu, Xing-De
Adobe PDF(854Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:77/32  |  提交时间:2016/08/22
Caesalpinia Sappan l  Leguminosae  Cassane Diterpenoids  Cytotoxicity  
Natural Product Vibsanin A Induces Differentiation of Myeloid Leukemia Cells through PKC Activation 期刊论文
CANCER RESEARCH, 2016, 卷号: 76, 期号: 9, 页码: 2698-2709
作者:  Yu, Zu-Yin;  Xiao, He;  Wang, Li-Mei;  Shen, Xing;  Jing, Yu;  Wang, Lin;  Sun, Wen-Feng;  Zhang, Yan-Feng;  Cui, Yu;  Shan, Ya-Jun;  Zhou, Wen-Bing;  Xing, Shuang;  Xiong, Guo-Lin;  Liu, Xiao-Lan;  Dong, Bo;  Feng, Jian-Nan;  Wang, Li-Sheng;  Luo, Qing-Liang;  Zhao, Qin-Shi;  Cong, Yu-Wen
Adobe PDF(1368Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:95/36  |  提交时间:2016/08/22
Three new monoterpenoid indole alkaloids from Vinca major 期刊论文
JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH, 2016, 卷号: 18, 期号: 4, 页码: 328-333
作者:  Zhang, Zhi-Jun;  Du, Ru-Nan;  He, Juan;  Wu, Xing-De;  Li, Yan;  Li, Rong-Tao;  Zhao, Qin-Shi
Adobe PDF(822Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:69/22  |  提交时间:2016/08/22
Apocynaceae  Vinca Major  Monoterpenoid Indole Alkaloid  Cytotoxicity