KIB OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共20条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
New findings of cyclohexane-fused octahydroquinolizine alkaloids from Myrioneuron faberi 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2016, 卷号: 57, 期号: 50, 页码: 5632-5635
作者:  Cao, Ming-Ming;  Zhang, Jia-Hui;  Zhang, Yu;  Peng, Zong-Gen;  Jiang, Jian-Dong;  Hao, Xiao-Jiang
Adobe PDF(772Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:248/30  |  提交时间:2017/02/14
Myrioneuron Alkaloids  Hemiacetal Epimers  Lysine-based Origination  
Three new diterpenes with cytotoxic activity from the roots of Euphorbia ebracteolata Hayata 期刊论文
PHYTOCHEMISTRY LETTERS, 2016, 卷号: 18, 期号: 1, 页码: 176-179
作者:  Yuan, Wen-Juan;  Yang, Guo-Ping;  Zhang, Jia-Hui;  Zhang, Yu;  Chen, Duo-Zhi;  Li, Shun-Lin;  Di, Ying-Tong;  Hao, Xiao-Jiang
Adobe PDF(558Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:221/34  |  提交时间:2017/02/14
Euphorbiaceae  Euphorbia Ebracteolata  Diterpenes  Ebracteolatas A-c  Cytotoxic Activity  
一种HCV抑制剂中间体9-羟基-6-氧-4-甲基菲啶的全合成 期刊论文
云南民族大学学报(自然科学版), 2016, 期号: 6, 页码: 499-502
作者:  杨碧娟;  刘广锦;  郭晶晶;  景晨旭;  陈铎之;  郝小江
Adobe PDF(223Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:193/19  |  提交时间:2016/12/19
全合成  9-羟基-6-氧-4-甲基菲啶  钯催化烷基-烷基  N-芳基一步偶联  
Garmultins A-G, Biogenetically Related Polycyclic Acylphloroglucinols from Garcinia multiflora 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2016, 卷号: 18, 期号: 22, 页码: 5904-5907
作者:  Tian, Dong Song;  Yi, Ping;  Xia, Lei;  Xiao, Xin;  Fan, Yi Min;  Gu, Wei;  Huang, Lie Jun;  Ben-David, Yaacov;  Di, Ying Tong;  Yuan, Chun Mao;  Hao, Xiao Jiang
Adobe PDF(1168Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:238/35  |  提交时间:2017/01/05
16-nor Limonoids from Harrisonia perforata as promising selective 11 beta-HSD1 inhibitors 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2016, 卷号: 6, 页码: 1
作者:  Xiao-HuiYan;  Yi, Ping;  Cao, Pei;  Yang, Shi-Ying;  Fang, Xin;  Zhang, Yu;  Wu, Bin;  Leng, Ying;  Di, Ying-Tong;  Lv, Yang;  Hao, Xiao-Jiang
Adobe PDF(1151Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:220/18  |  提交时间:2017/01/05
Speramides A-B, two new prenylated indole alkaloids from the freshwater-derived fungus Aspergillus ochraceus KM007 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2016, 卷号: 57, 期号: 45, 页码: 4952-4955
作者:  Chang, Yao-Wen;  Yuan, Chun-Mao;  Zhang, Jing;  Liu, Shuai;  Cao, Pei;  Hua, Hui-Ming;  Di, Ying-Tong;  Hao, Xiao-Jiang
Adobe PDF(866Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:173/19  |  提交时间:2017/01/05
Speramide  Brevianamide  Prenylated Indole Alkaloid  Aspergillus Ochraceus  Notoamide  
Protein kinase C controls lysosome biogenesis independently of mTORC1 期刊论文
NATURE CELL BIOLOGY, 2016, 卷号: 18, 期号: 10, 页码: 1065-1077
作者:  Li, Yang;  Xu, Meng;  Ding, Xiao;  Yan, Chen;  Song, Zhiqin;  Chen, Lianwan;  Huang, Xiahe;  Wang, Xin;  Jian, Youli;  Tang, Guihua;  Tang, Changyong;  Di, Yingtong;  Mu, Shuzhen;  Liu, Xuezhao;  Liu, Kai;  Li, Ting;  Wang, Yingchun;  Miao, Long;  Guo, Weixiang;  Hao, Xiaojiang;  Yang, Chonglin
Adobe PDF(4637Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:288/48  |  提交时间:2016/12/21
Three new alkaloids from Myrioneuron faberi 期刊论文
TETRAHEDRON LETTERS, 2016, 卷号: 57, 期号: 36, 页码: 4021-4023
作者:  Cao, Ming-Ming;  Zhang, Yu;  Huang, Sheng-Dian;  Peng, Zong-Gen;  Jiang, Jian-Dong;  Hao, Xiao-Jiang
Adobe PDF(643Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:193/42  |  提交时间:2016/11/04
Myrioneuron Alkaloids  Lysine-based Alkaloids  Anti-hcv Activity  
Cytotoxic Meroterpenoids with Rare Skeletons from Psidium guajava Cultivated in Temperate Zone 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2016, 卷号: 6
作者:  Qin, Xu-Jie;  Yan, Huan;  Ni, Wei;  Yu, Mu-Yuan;  Khan, Afsar;  Liu, Hui;  Zhang, Hong-Xia;  He, Li;  Hao, Xiao-Jiang;  Di, Ying-Tong;  Liu, Hai-Yang
Adobe PDF(1207Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:195/36  |  提交时间:2016/11/04
New Compounds from the Roots and Stems of Trigonostemonlii and Their Cytotoxic Activities 期刊论文
HELVETICA CHIMICA ACTA, 2016, 卷号: 99, 期号: 7, 页码: 558-561
作者:  Liu, Yong-Qin;  Di, Ying-Tong;  Wang, Yue-Hu;  Hao, Xiao-Jiang;  Hu, Xu-Jia
Adobe PDF(273Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:268/51  |  提交时间:2016/09/28
Trigonostemon Lii  Carboline Alkaloids  Degraded Diterpenoids