KIB OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共137条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Novel nor-monoterpenoid indole alkaloids inhibiting glioma stem cells from fruits of Alstonia scholaris 期刊论文
PHYTOMEDICINE, 2018, 卷号: 48, 页码: 170-178
作者:  Wang, Bei;  Dai, Zhi;  Yang, Xiong-Wu;  Liu, Ya-Ping;  Khan, Afsar;  Yang, Zi-Feng;  Huang, Wan-Yi;  Wang, Xin-Hua;  Zhao, Xu-Dong;  Luo, Xiao-Dong
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/10/04
Glioma stem cells  Antitumor activity  Alstonia scholaris  Nor-monoterpenoid indole alkaloids  
Effects of indole alkaloids from leaf of &ITAlstonia scholaris&IT on post-infectious cough in mice 期刊论文
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2018, 卷号: 218, 页码: 69-75
作者:  Zhao, Yun-Li;  Yang, Zi-Feng;  Shang, Jian-Hua;  Huang, Wan-Yi;  Wang, Bei;  Wei, Xin;  Khan, Afsar;  Yuan, Zhi-Wei;  Liu, Ya-Ping;  Wang, Yi-Fen;  Wang, Xin-Hua;  Luo, Xiao-Dong
收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2018/05/08
Leaf Of Alstonia Scholaris  Indole Alkaloids  Scholaricine  19-epischolaricine  Vallesamine  Picrinine  Post-infectious Cough  
Antibacterial Indole Alkaloids with Complex Heterocycles from Voacanga africana 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2018, 卷号: 20, 期号: 9, 页码: 2702-2706
作者:  Ding, Cai-Feng;  Ma, Hong-Xia;  Yang, Jing;  Qin, Xu-Jie;  Njateng, Guy S. S.;  Yu, Hao-Fei;  Wei, Xin;  Liu, Ya-Ping;  Huang, Wan-Yi;  Yang, Zi-Feng;  Wang, Xin-Hua;  Luo, Xiao-Dong
收藏  |  浏览/下载:85/0  |  提交时间:2018/07/16
Unprecedented sugar bridged bisindoles selective inhibiting glioma stem cells 期刊论文
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2018, 卷号: 26, 期号: 8, 页码: 1776-1783
作者:  Wei, Xin;  Dai, Zhi;  Yang, Jing;  Khan, Afsar;  Yu, Hao-Fei;  Zhao, Yun-Li;  Wang, Yi-Fen;  Liu, Ya-Ping;  Yang, Zi-Feng;  Huang, Wan-Yi;  Wang, Xin-Hua;  Zhao, Xu-Dong;  Luo, Xiao-Dong
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2018/05/08
Alstoniasidines a And b  Sugar Bridged Bisindole  Glioma Stem Cells  Alstonia Scholaris  
Isocostunolide inhibited glioma stem cell by suppression proliferation and inducing caspase dependent apoptosis 期刊论文
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, 2017, 卷号: 27, 页码: 2863-2867
作者:  Dai, Zhi;  Li, Shi-Rong;  Zhu, Pei-Feng;  Liu, Lu;  Wang, Bei;  Liu, Ya-Ping;  Luo, Xiao-Dong;  Zhao, Xu-Dong
Adobe PDF(2209Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:106/12  |  提交时间:2017/07/18
Isocostunolide  Glioma Stem Cells  Cell Proliferation  Apoptosis  Colony Formation  
Cytotoxic Indole Alkaloid 3 alpha-Acetonyltabersonine Induces Glioblastoma Apoptosis via Inhibition of DNA Damage Repair 期刊论文
TOXINS, 2017, 卷号: 9, 期号: 5, 页码: 150
作者:  Li, Yuan;  Zhao, Yunli;  Zhou, Xia;  Ni, Wei;  Dai, Zhi;  Yang, Dong;  Hao, Junjun;  Luo, Lin;  Liu, Yaping;  Luo, Xiaodong;  Zhao, Xudong
Adobe PDF(3339Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:73/3  |  提交时间:2017/07/31
Melodinus Suaveolens  Indole Alkaloid  3 Alpha-acetonyltabersonine  Glioblastoma  Cell Apoptosis  Dna Damage Repair  
Airways antiallergic effect and pharmacokinetics of alkaloids from Alstonia scholaris 期刊论文
PHYTOMEDICINE, 2017, 卷号: 27, 页码: 63-72
作者:  Zhao, Yun-Li;  Cao, Jing;  Shang, Jian-Hua;  Liu, Ya-Ping;  Khan, Afsar;  Wang, Heng-Shan;  Qian, Yi;  Liu, Lu;  Ye, Min;  Luo, Xiao-Dong
Adobe PDF(1192Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:85/9  |  提交时间:2017/06/01
Scholaricine  19-epischolaricine  Vallesamine  Picrinine  Pharmacokinetic  Asthma  
Indole Alkaloids from Hunteria zeylanica 期刊论文
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2017, 卷号: 80, 期号: 4, 页码: 790-797
作者:  Bao, Mei-Fen;  Zeng, Chun-Xia;  Liu, Ya-Ping;  Zhang, Bing-Jie;  Ni, Ling;  Luo, Xiao-Dong;  Cai, Xiang-Hai
Adobe PDF(1061Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:110/18  |  提交时间:2017/08/29
Antibacterial and antioxidant properties of crude extract, fractions and compounds from the stem bark of Polyscias fulva Hiern (Araliaceae) 期刊论文
BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE, 2017, 卷号: 17, 期号: 1, 页码: 99
作者:  Njateng, Guy Sedar Singor;  Du, Zhizhi;  Gatsing, Donatien;  Mouokeu, Raymond Simplice;  Liu, Yaping;  Zang, Hong-Xia;  Gu, Jianlong;  Luo, Xiaodong;  Kuiate, Jules-Roger
Adobe PDF(457Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:57/10  |  提交时间:2017/05/19
Polyscias Fulva  Compounds  Bacteria  Reactive Molecules  
Melodinine V, an antitumor bisindole alkaloid with selective cytotoxicity from Melodinus henryi 期刊论文
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, 2016, 卷号: 26, 期号: 20, 页码: 4895-4898
作者:  Liu, Ya-Ping;  Yue, Grace Gar-Lee;  Lee, Julia Kin-Ming;  Feng, Tao;  Zhao, Yun-Li;  Li, Yan;  Lau, Clara Bik-San;  Luo, Xiao-Dong
Adobe PDF(1084Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:75/9  |  提交时间:2017/01/05
Melodinine v  Bisindole  Inhibited Cell Proliferation  Cell Cycle Arrest  Cellular Apoptosis  Ht-29 Cells