KIB OpenIR
Genomes shed light on the evolution of Begonia, a mega-diverse genus
Li, Lingfei; Chen, Xiaoli; Fang, Dongming; Dong, Shanshan; Guo, Xing; Li, Na; Campos-Dominguez, Lucia; Wang, Wenguang; Liu, Yang; Lang, Xiaoan; Peng, Yang; Tian, Daike; Thomas, Daniel C.; Mu, Weixue; Liu, Min; Wu, Chenyu; Yang, Ting; Zhang, Suzhou; Yang, Leilei; Yang, Jianfen; Liu, Zhong-Jian; Zhang, Liangsheng; Zhang, Xingtan; Chen, Fei; Jiao, Yuannian; Guo, Yalong; Hughes, Mark; Wang, Wei; Liu, Xiaofei; Zhong, Chunmei; Li, Airong; Sahu, Sunil Kumar; Yang, Huanming; Wu, Ernest; Sharbrough, Joel; Lisby, Michael; Liu, Xin; Xu, Xun; Soltis, Douglas E.; Van de Peer, Yves; Kidner, Catherine; Zhang, Shouzhou; Liu, Huan
2022
Source PublicationNEW PHYTOLOGIST
Volume234Issue:1Pages:295-310
Indexed BySCI
WOS IDWOS:000752964900001
Citation statistics
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.kib.ac.cn/handle/151853/74351
Collection中国科学院昆明植物研究所
Recommended Citation
GB/T 7714
Li, Lingfei,Chen, Xiaoli,Fang, Dongming,et al. Genomes shed light on the evolution of Begonia, a mega-diverse genus[J]. NEW PHYTOLOGIST,2022,234(1):295-310.
APA Li, Lingfei.,Chen, Xiaoli.,Fang, Dongming.,Dong, Shanshan.,Guo, Xing.,...&Liu, Huan.(2022).Genomes shed light on the evolution of Begonia, a mega-diverse genus.NEW PHYTOLOGIST,234(1),295-310.
MLA Li, Lingfei,et al."Genomes shed light on the evolution of Begonia, a mega-diverse genus".NEW PHYTOLOGIST 234.1(2022):295-310.
Files in This Item: Download All
File Name/Size DocType Version Access License
176.Genomes shed lig(3357KB)期刊论文出版稿开放获取CC BY-NC-SAView Download
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Li, Lingfei]'s Articles
[Chen, Xiaoli]'s Articles
[Fang, Dongming]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Li, Lingfei]'s Articles
[Chen, Xiaoli]'s Articles
[Fang, Dongming]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Li, Lingfei]'s Articles
[Chen, Xiaoli]'s Articles
[Fang, Dongming]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
File name: 176.Genomes shed light on the evolution of Begonia, a mega-diverse genusshed light on the evolution of Begonia a mega‐diverse genus.pdf
Format: Adobe PDF
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.