KIB OpenIR
Nine new species of Hymenasplenium (Aspleniaceae) from Asia
Xu, Ke-Wang; Zhang, Liang; Ngan Thi Lu; Zhou, Xin-Mao; He, Hai; Thien Tam Luong; Knapp, Ralf; Liao, Wen-Bo; Zhang, Li-Bing
2018
发表期刊AMERICAN FERN JOURNAL
ISSN0002-8444
卷号108页码:65-75
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/63333
专题中国科学院昆明植物研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Xu, Ke-Wang,Zhang, Liang,Ngan Thi Lu,et al. Nine new species of Hymenasplenium (Aspleniaceae) from Asia[J]. AMERICAN FERN JOURNAL,2018,108(3):65-75.
APA Xu, Ke-Wang.,Zhang, Liang.,Ngan Thi Lu.,Zhou, Xin-Mao.,He, Hai.,...&Zhang, Li-Bing.(2018).Nine new species of Hymenasplenium (Aspleniaceae) from Asia.AMERICAN FERN JOURNAL,108(3),65-75.
MLA Xu, Ke-Wang,et al."Nine new species of Hymenasplenium (Aspleniaceae) from Asia".AMERICAN FERN JOURNAL 108.3(2018):65-75.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Xu, Ke-Wang]的文章
[Zhang, Liang]的文章
[Ngan Thi Lu]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Xu, Ke-Wang]的文章
[Zhang, Liang]的文章
[Ngan Thi Lu]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Xu, Ke-Wang]的文章
[Zhang, Liang]的文章
[Ngan Thi Lu]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。